Mechanische torenuurwerken
Vakgebied: 
Mediatype: 

Torenuurwerken worden door hun moeilijk toegankelijke plek, dikwijls verwaarloosd. Deze Gids Techniek geeft aanbevelingen om deze culturele monumenten te herstellen.

Torenuurwerkinstallaties moeten regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Bij voorkeur vindt elk half jaar een controle- en smeerbeurt plaats. Wanneer restauratie nodig is, moet eerst de keuze worden gemaakt of de klok teruggebracht moet worden in de oorspronkelijke toestand, of dat het gewenst is de klok aan te passen aan de wensen van deze tijd. In het laatste geval kan de klok nauwkeuriger worden afgesteld door een nieuw eigentijds uurwerk te integreren. In bepaalde gevallen kan dit de overlevingskans van een uurwerk vergroten.

Vergeten monumenten

Torenuurwerken kunnen met recht vergeten monumenten worden genoemd. Vanaf de twintigste eeuw was het gebruikelijk om mechanische klokken te vervangen door elektrische uurwerken. Daarnaast zijn veel historische torenuurwerken verwaarloosd, ontmanteld en vervangen voor nieuwe exemplaren. Hoewel veel torenuurwerken op deze manier zijn verdwenen, is er gelukkig ook een markant aantal bewaard gebleven. Oude klokken die zijn beschadigd, zijn vaak volledig te herstellen. Het is vrijwel nooit nodig om het uurwerk te vervangen; met de juiste aanpak kan een torenuurwerk weer functioneren als in vroeger tijden.

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die te maken hebben met het onderhoud van mechanische torenuurwerken.

Colofon
Gids Techniek 15
Redactie: Matth van Rooden, Michiel van Hunen, Margo van der Sluys, Els Reijn en Dirk Snoodijk
Tekst: Rudi van Straten en Henk Veldman ISSN 1566-7057
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004

Delen: