Militair erfgoed; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965
Vakgebied: 
Mediatype: 

Deze rapportage bevat een chronologische inleiding over militair erfgoed in 4 categorieën: militaire kazernes, mobilisatiecomplexen, luchtwachttorens en overige militaire objecten.

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van militaire bouwwerken vanaf 1940 tot 1965 categorisch op een rij gezet. Dit inhoudelijke kader vormt de inleiding voor een complete lijst van complexen en objecten. Hierbinnen is een preselectie is gemaakt van militaire bouwwerken die vanwege hun cultuurhistorische waarde bescherming verdienen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

De wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer. In het kader van stedelijke vernieuwing staat de architectuur uit deze periode steeds vaker onder druk. Dit rapport helpt om de bestaande kwaliteiten van wederopbouwarchitectuur te herkennen zodat er zorgvuldig met dit soort gebouwen kan worden omgegaan.

Voor wie

Deze rapportage is voor beleidsmakers ruimtelijk beleid, erfgoedprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in de architectuur van de wederopbouw.

Colofon

Rapportage wederopbouw
Tekst: Michiel Kruidenier
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007

Delen: