Public and Private Roles in Historical Inner City Revitalization

Deze publicatie laat zien hoe door middel van publiek-private samenwerking gebiedsontwikkeling tot stand kan komen.

De studie belicht een aantal praktijkvoorbeelden, onder meer in Jakarta, Paramaribo en Amsterdam. Hierbij komen een aantal vragen aan bod, zoals: hoe kunnen maatschappelijk betrokken ondernemers bijdragen aan de revitalisatie van historische steden? Wat is er op lokaal niveau nodig om de betrokkenheid van deze ondernemers te genereren? En hoe ziet de rolverdeling eruit bij een publiek-private samenwerking?

Gedeeld Cultureel Erfgoed

Revitalisatie van historische binnensteden is een van de speerpunten van het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Dit programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt nauw samen met landen waarmee Nederland een gezamenlijke geschiedenis deelt. Partnerlanden zijn Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Suriname en de Verenigde Staten. Vaak zijn er in deze landen te weinig financiële middelen beschikbaar om vervallen historische binnensteden op te knappen. Publiek-private samenwerking kan dan uitkomst bieden; lokale ondernemers kunnen voor een economische impuls zorgen waarmee volledige stadswijken uit het slop kunnen worden getrokken.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor erfgoedprofessionals in binnen- en buitenland, beleidsmakers en anderen die meer willen weten over publiek-private samenwerking als strategie bij de instandhouding van erfgoed. Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Engels

Delen: