Stalen ramen en deuren
Auteur(s): 
Jaar: 
Vakgebied: 
Mediatype: 

Historische stalen ramen en deuren worden vaak onnodig vervangen. Deze gids laat zien hoe stalen profielen behouden en hersteld kunnen worden.

Vervanging van stalen kozijnen door dikkere profielen doet vrijwel altijd afbreuk aan de architectuur. Toch worden deze kozijnen vaak vervangen omdat men denkt dat ze niet meer te repareren of niet meer leverbaar zijn. Deze brochure laat zien hoe het onderhoud en herstel van stalen profielen in zijn werk gaat, geeft een overzicht van de verschillende schadeverschijnselen en zet aanbevelingen op een rij voor het behoud en herstel van deze karakteristieke, slanke profielen.

Het Nieuwe Bouwen

Het gebruik van ijzer was niet nieuw, maar nam aan het begin van de twintigste eeuw een hoge vlucht door de introductie van gewalste profielen, waarmee goedkope kozijnen konden worden gemaakt. Het gebruik van staal leverde een totaal andere architectuur op. De slanke profielen verschillen sterk van de tot dan toe gebruikte dikke houten en natuurstenen profielen. Dit hield een verfijning en een scherpere belijning in, meestal in combinatie met gepleisterde of strak gemetselde gevels. Hiermee vormen stalen profielen het signatuur van het Nieuwe Bouwen, met de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw als hoogtepunt.

Voor wie

Deze technische brochure is bedoeld voor monumenteigenaren, erfgoedprofessionals en restauratoren die te maken hebben met het behoud en herstel van stalen profielen.

Colofon

Gids Techniek 48
Tekst: Taco Hermans
Redactie: Klaas Boeder, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok, Cor van Kooten, Dirk Snoodijk en Daniëlle Takens
ISSN: 1569-7606
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008

Delen: