Studiemiddag op de museale weegschaal
Vakgebied: 
Mediatype: 

Dit is een verslag van de studiemiddag waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nieuwe methodiek voor collectiewaardering presenteerde.

Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen is een methodiek die helpt bij het waarderen van objecten en collecties in musea en culturele instellingen. De methodiek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partners uit de museale praktijk. Hierdoor is het een praktisch en makkelijk toepasbare handleiding geworden. Het systeem volgt zes stappen, en is niet alleen te gebruiken door professionals, maar ook door andere liefhebbers zoals mecenassen, bruikleengevers en het publiek. Op 26 juni 2013 werd de methode gepresenteerd.

Waarde uitdragen

Sprekers waren Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Tessa Luger programmamanager ‘Waarde en waardering’. Tessa Luger lichtte de nieuwe methode toe. Aanleiding voor de methode zijn veranderingen in het museale veld. Musea moeten de waarde van hun objecten en (deel)collecties meer en meer uitdragen, naar het publiek, maar ook naar bestuurders en sponsors. Daarom moeten ze die waarde goed kunnen beargumenteren en onder woorden kunnen brengen. Dit is essentieel om draagvlak te creëren voor het behoud van hun collecties. Onder leiding van moderator Imre Végh vond een levendige discussie met het publiek plaats.

Voor wie

Dit verslag is bedoeld voor de deelnemers aan de studiemiddag en andere belangstellenden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013

Delen: