Vocht en zouten in metselwerk

Vocht in bouwconstructies vormt vaak een lastig probleem, zeker wanneer er ook zouten aanwezig zijn. Deze brochure laat zien hoe problemen met vocht en zout herkend kunnen worden.

De aanwezigheid van vocht en bouwschadelijke zouten in baksteenmetselwerk veroorzaakt veel schade. Kennis van de schadebeelden blijkt niet altijd aanwezig, waardoor de problemen onopgemerkt blijven. Zo kan het gebeuren dat er voor een verkeerde restauratiemethode wordt gekozen, waardoor vervolgschade kan ontstaan. Deze Gids Techniek belicht de chemische processen die ten grondslag liggen aan vocht- en zoutproblemen in metselwerk. Vervolgens laat de brochure zien hoe de problemen kunnen worden herkend.

Onder de loep

Bij visuele inspectie van monumenten ter voorbereiding van onderhouds- of restauratiewerken wordt de aanwezigheid van vocht en zouten vaak niet opgemerkt. Dat komt omdat de sporen vaag of soms onzichtbaar zijn. Laboratoriumonderzoek kan dan uitkomst bieden. Ook is het nuttig om naast een bouwtechnisch onderzoek de gebruiksgeschiedenis van het monument onder de loep te leggen. Hiermee kan informatie verzameld worden over de oorzaak van de aanwezigheid van vocht en zouten.

Voor wie
Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals die te maken hebben met de restauratie van historische gevels.

Colofon
Gids Techniek 8
Redactie: Ries van Hemert, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Hans van Leeuwenstijn, Frans Levelt en Matth van Rooden
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005

Delen: