Voegwerk

Historisch voegwerk is niet alleen van technische, maar ook van cultuurhistorische waarde. Deze voegen moeten dan ook alleen worden vervangen, wanneer dit technisch noodzakelijk is.

Deze Gids Techniek geeft uitleg over de belangrijkste typen van historisch voegwerk. Daarnaast laat de gids stap voor stap zien, hoe historisch voegwerk het beste vervangen kan worden. Regelmatig wordt met goede bedoelingen oud voegwerk vervangen in de veronderstelling dat het technisch of esthetisch niet meer voldoet. Toch heeft die oude voeg vaak meer technische en cultuurhistorische kwaliteit dan men denkt. Daarnaast heeft nieuw voegwerk niet altijd de goede vorm of sluit het onvoldoende aan bij het achterliggende werk, waardoor het na korte tijd weer loskomt of de bakstenen beschadigt.

Oorspronkelijke kwaliteit

Wanneer reparatie van het voegwerk onvermijdelijk is, dient een specialist eerst onderzoek te doen naar de oorzaken van de schade. Daarnaast kijkt de specialist naar de oorspronkelijke vorm van de voeg, het wateropnemende gedrag en de hardheid van de voeg in relatie tot de gebruikte stenen. De bestaande kwaliteit van het voegwerk moet bij een restauratie altijd het uitgangspunt zijn. Zo wordt in de meeste gevallen de oorspronkelijk gebruikte samenstelling van de specie benaderd.

Voor wie

Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals, monumenteigenaren en beleidsmakers bij de overheid die te maken hebben met de restauratie van historische gevels.

Colofon
Brochure Techniek 2
Redactie: Frans van der Helm, Ries van Hemert, Michiel van Hunen, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys en Dirk Snoodijk
ISSN 1569-7606
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007

Delen: