De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Kastelen en buitenplaatsen

  Kasteel De Cloese in Lochem, Gelderland.

  Kastelen en buitenplaatsen hebben een grote rol gespeeld bij de vorming en inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap. In de middeleeuwen telde Nederland ruim 2700 kastelen en vanaf de 16de eeuw 6000 buitenplaatsen. Daar zijn er nu nog zo'n 550...

  Lees meer

 • Interieurs

  Papieren panoramabehangsel in de voormalige woonkamer, thans slaapkamer, van een boerderij in Winsum, Groningen.

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over veel kennis van interieurs. Daarmee adviseert en ondersteunt ze eigenaren, beheerders en anderen in de monumentensector als het gaat om het waarderen en het instandhouden van interieurs in rijksmonumenten.

  Lees meer

 • Duurzaam erfgoed

  Zonnepanelen op een overkapping.

  Verantwoord met energie omgaan is een speerpunt van zowel de Nederlandse als de Europese overheid. Dat kan op twee manieren: verminderen van ons energiegebruik door besparing, zoals isoleren en inzetten van hernieuwbare energiebronnen uit wind, zon, water en (hout...

  Lees meer

 • Erfgoedwet

  Gezicht in vogelvlucht van het Binnenhof, 1879. Litho. inventarisnummer: AB3991, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel...

  Lees meer

 • Maritieme archeologie

  Veldwerk in de Waddenzee, Burgzand Noord 10. Foto: Highzone photography/Paul Voorthuis

  Maritiem erfgoed is al het erfgoed dat een relatie heeft met water. Zowel onder water als op het land. Dit erfgoed bestaat niet alleen uit scheepswrakken, maar ook uit havens, kades, bruggen, waterwegen en zelfs pakhuizen. Maar onder water liggen ook verdronken...

  Lees meer

 • Risicomanagement en preventieve conservering

  Risicomanagement voor collecties

  Helpt erfgoed- en collectiebeheerders prioriteiten te stellen voor te treffen maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld preventieve conservering, veiligheidszorg, gebouwonderhoud of documentatie en registratie van roerend erfgoed.

  Lees meer

Pagina's