De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

Pagina's

 • Waarderen van cultureel erfgoed

  Klooster Amersfoort

  Het waarderen van cultureel erfgoed geldt voor zowel roerend als onroerend erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft criteria opgesteld om erfgoed te waarderen. Zo is helder aan welke voorwaarden een object moet voldoen om bijvoorbeeld rijksbescherming...

  Lees meer

 • Erfgoedmonitor

  Kaart stads- en dorpsgezichten Nederland

  De Erfgoedmonitor is een instrument waarmee de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de staat van het erfgoed volgt.

  Lees meer

 • Kunstcollectie van het Rijk

  Victory Boogie Woogie, P. Mondriaan

  De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed beheert de kunstcollectie van het Rijk. Deze collectie is divers en bestaat uit zowel beeldende als toegepaste kunst. De voorwerpen zijn te vinden in musea, openbare gebouwen, ministeries en Nederlandse ambassades of in het...

  Lees meer

 • Kunstwerk van de maand

  Johannes van den Aveelen (maker), Roeloffzen en Hübner (drukkers), ‘Een der schoonste gesigten van ’t vermaarde perk van Sorgvliet, 1900, zinkografie, 37,5 x 47,5 cm, inv.nr. AA736

  In het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed wordt elke maand aandacht aan een erfgoedthema waarin de relatie tussen Nederland en Europa tot uitdrukking komt. In deze maand mei is dat thema "Landgoederen en buitenplaatsen".

  Lees meer

 • Internationaal beleid

  Nederlandse architectuur in het buitenland

  Het internationaal erfgoedbeleid van Nederland, zoals opgesteld door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken, is gericht op het bevorderen van de instandhouding van Nederlands erfgoed in binnen- en buitenland.

  Lees meer

 • Wederopbouw

  Stadhoudersplantsoen Den Haag

  De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 zijn belangrijk voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Deze tijd staat vooral bekend als de wederopbouwperiode.

  Lees meer

Pagina's