De dossiers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelen relevante  informatie over verschillende thema's binnen het cultureel erfgoed.

Actuele dossiers

 • De H. Antoniuskerk te Breda werd in 2004 aangepast nadat het gebouw in 2001 opnieuw tot kathedrale kerk van het Bisdom Breda werd verheven.

  Uitgelicht dossier Toekomst religieus erfgoed

  Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Tegelijkertijd staat ook het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden.

Pagina's

 • Restauratiekwaliteit

  het vergulden van een onderdeel van een fontein

  Het basisgereedschap voor monumentenzorg is kennis.

  Lees meer

 • Indemniteit

  Wandkleed van J.A.C. Frenken. Afbeelding van Madonna met kind. Kleuren rood, wit en blauw. Uit de Toonzaalcollecite van de Rijksdienst.

  De indemniteitsregeling is een garantieregeling waarbij de Nederlandse staat een deel van het risico van een kostbaar bruikleen op zich neemt.

  Lees meer

 • Herbestemming

  Broerenkerk in Zwolle werd een boekwinkel

  Herbestemming betekent dat een bestaand pand een andere functie krijgt. Hierdoor komt het gebouw niet leeg te staan en wordt het niet gesloopt.

  Lees meer

 • Erfgoed en ruimte

  Foto Rhenen aan de Neder-Rijn

  Cultureel erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen is het daarom belangrijk dat erfgoed in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken wordt. Het gaat dan niet alleen om individuele monumenten, maar ook de omgeving...

  Lees meer

 • Waarderen van cultureel erfgoed

  Klooster Amersfoort

  Het waarderen van cultureel erfgoed geldt voor zowel roerend als onroerend erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft criteria opgesteld om erfgoed te waarderen. Zo is helder aan welke voorwaarden een object moet voldoen om bijvoorbeeld rijksbescherming...

  Lees meer

 • Erfgoedmonitor

  Kaart stads- en dorpsgezichten Nederland

  De Erfgoedmonitor is een instrument waarmee de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de staat van het erfgoed volgt.

  Lees meer

Pagina's